Baryłka (naftowej) -> Barrel imperial

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Baryłka (naftowej) na Barrel imperial: 1 Baryłka (naftowej) = 0,971 453 215 400 49 Barrel imperialPrzelicz Baryłka (naftowej) na Barrel imperial:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Baryłka (naftowej)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Barrel imperial'.