Beaufort -> Mila morska na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Beaufort na Mila morska na godzinę: 1 Beaufort [Bft] = 1,625 055 399 615 9 Mila morska na godzinę [nm/h]Przelicz Beaufort na Mila morska na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Beaufort [Bft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mila morska na godzinę [nm/h]'.

Beaufort -> Mila morska na godzinę