Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Beaufort na Miles per minute: 1 Beaufort [Bft] = 0,031 167 979 002 625 Miles per minute [mpm]


Przelicz Beaufort na Miles per minute