Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Bit/s

=   2,083 333 333 333 3×10-6 kBajt/min

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Bit/s na kBajt/min


Bit/s   ->   kBajt/min