Blondel -> Footlambert

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Blondel na Footlambert: 1 Blondel = 0,092 903 040 000 96 Footlambert [fL]Przelicz Blondel na Footlambert:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Blondel'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Footlambert [fL]'.

Blondel -> Footlambert