Blondel -> cd/inch²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Blondel na cd/inch²: 1 Blondel = 0,000 205 360 806 171 16 cd/inch²Przelicz Blondel na cd/inch²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Blondel'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd/inch²'.