Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Boiler horsepower na BTU/s: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 9,300 455 493 074 4 BTU/s


Przelicz Boiler horsepower na BTU/s