Boiler horsepower -> Koń parowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Boiler horsepower na Koń parowy: 1 Boiler horsepower [hp(S)] = 13,341 287 119 795 Koń parowy [PS]Przelicz Boiler horsepower na Koń parowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Boiler horsepower [hp(S)]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Koń parowy [PS]'.

Boiler horsepower -> Koń parowy