Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Brake horsepower na Foot-pound force per hour: 1 Brake horsepower [bhp] = 1 980 000 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]


Przelicz Brake horsepower na Foot-pound force per hour