Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Brake horsepower na Foot-pound force per minute: 1 Brake horsepower [bhp] = 33 000 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]


Przelicz Brake horsepower na Foot-pound force per minute