Brake horsepower -> Joule na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Brake horsepower na Joule na sekundę: 1 Brake horsepower [bhp] = 745,699 871 582 27 Joule na sekundę [J/s]Przelicz Brake horsepower na Joule na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Brake horsepower [bhp]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Joule na sekundę [J/s]'.

Brake horsepower -> Joule na sekundę