Bril -> Footlambert

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Bril na Footlambert: 1 Bril = 0,000 000 009 290 304 000 096 Footlambert [fL]Przelicz Bril na Footlambert:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Bril'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Footlambert [fL]'.

Bril -> Footlambert