Bril -> Skot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Bril na Skot: 1 Bril = 0,000 1 Skot [sk]Przelicz Bril na Skot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Bril'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Skot [sk]'.

Bril -> Skot