Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np British thermal unit na Dżul: 1 British thermal unit [Btu] = 1 055,055 852 62 Dżul [J]


Przelicz British thermal unit na Dżul