Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np British thermal unit na Foot-poundal: 1 British thermal unit [Btu] = 25 036,855 629 267 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz British thermal unit na Foot-poundal