Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np British thermal unit na Gigadżul: 1 British thermal unit [Btu] = 0,000 001 055 055 852 62 Gigadżul [GJ]


Przelicz British thermal unit na Gigadżul