Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np British thermal unit na Kiloelektronowolt: 1 British thermal unit [Btu] = 6 585 137 817 547 300 000 Kiloelektronowolt [keV]Przelicz British thermal unit na Kiloelektronowolt:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'British thermal unit [Btu]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kiloelektronowolt [keV]'.

Przelicz British thermal unit na Kiloelektronowolt