Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np British thermal unit na Kilowatosekunda: 1 British thermal unit [Btu] = 1,055 055 852 62 Kilowatosekunda [kWs]


Przelicz British thermal unit na Kilowatosekunda