Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


3,523 907 016 688 ×1025 Nanometr sześcienny [nm³]
3,523 907 016 688 ×1016 Mikrometr sześcienny [µm³]
35 239 070,166 88 Milimetr sześcienny [mm³]
35 239,070 166 88 Centymetr sześcienny [cm³]
35,239 070 166 9 Decymetr sześcienny [dm³]
0,035 239 070 2 Metr sześcienny [m³]
3,523 907 016 688 ×10-11 Kilometr sześcienny [km³]
35 239 070 166 880 Pikolitr [pl]
35 239 070 166,88 Nanolitr [nl]
35 239 070,166 88 Mikrolitr [µl]
35 239,070 166 88 Mililitr [ml]
3 523,907 016 688 Centylitr [cl]
352,390 701 668 8 Decylitr [dl]
35,239 070 166 9 Litr [l]
0,352 390 701 7 Hektolitr [hl]
595 316,104 348 22 Minim imperial [min]
571 955,864 935 064 9 Minim US
1 240,241 884 058 8 Ounce fluid imperial [floz]
1 191,574 718 614 7 Ounce fluid US
248,048 376 811 8 Gill imperial [gi]
297,893 679 653 7 Gill US
62,012 090 356 3 Pint liquid imperial [pt]
74,473 419 913 4 Pint liquid US
64 Pint dry US
31,006 045 178 2 Quart liquid imperial [qt]
37,236 709 956 7 Quart liquid US
32 Quart dry US
7,751 511 775 4 Gallon imperial [gal]
9,309 177 489 2 Gallon liquid US
8 Gallon dry US
3,875 755 887 7 Peck imperial [pk]
4 Peck dry US
0,968 938 971 9 Bushel imperial [bsh]
1 Bushel dry US
0,215 319 771 5 Barrel imperial
0,304 761 904 8 Barrel dry US
0,295 529 444 1 Barrel liquid US
0,221 647 083 1 Baryłka (naftowej)
2 150,42 Cubic inch [in³]
1,244 456 018 5 Cubic foot [ft³]
0,046 090 963 6 Cubic yard [yd³]
8,454 302 533 492 6×10-12 Cubic mile [mi³]
0,005 761 370 5 Cubic fathom [fm³]
0,000 342 825 3 Acre-inch [ac in]
2,856 877 912 117 8×10-5 Acre-foot [ac ft]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Bushel dry US


Bushel dry US