Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Bushel imperial na Cubic fathom: 1 Bushel imperial [bsh] = 0,005 946 061 230 959 Cubic fathom [fm³]


Przelicz Bushel imperial na Cubic fathom