C/V -> Milifarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C/V na Milifarad: 1 C/V = 1 000 Milifarad [mF]Przelicz C/V na Milifarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pojemność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'C/V'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milifarad [mF]'.

C/V -> Milifarad