Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C/kg na mC/kg: 1 C/kg = 1 000 mC/kg


Przelicz C/kg na mC/kg