Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C·m na fC·m: 1 C·m = 1 000 000 000 000 000 fC·m


Przelicz C·m na fC·m