C·m -> nC·m

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C·m na nC·m: 1 C·m = 1 000 000 000 nC·mPrzelicz C·m na nC·m:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Elektryczny moment dipolowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'C·m'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'nC·m'.