Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np C/s na Kiloamper: 1 C/s = 0,001 Kiloamper [kA]


Przelicz C/s na Kiloamper