Candlepower -> Berliner Lichteinheit

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Candlepower na Berliner Lichteinheit: 1 Candlepower = 0,883 783 783 783 78 Berliner LichteinheitPrzelicz Candlepower na Berliner Lichteinheit:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Candlepower'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Berliner Lichteinheit'.