Candlepower -> Decimal Candle

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Candlepower na Decimal Candle: 1 Candlepower = 0,972 731 779 871 1 Decimal CandlePrzelicz Candlepower na Decimal Candle:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Candlepower'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Decimal Candle'.

Candlepower -> Decimal Candle