Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Carat na Centygram: 1 Carat [ct] = 20,519 654 833 3 Centygram [cg]


Przelicz Carat na Centygram