Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Carat na Dekagram: 1 Carat [ct] = 0,020 519 654 8 Dekagram [dag]


Przelicz Carat na Dekagram