Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Carat na Funt metryczna: 1 Carat [ct] = 0,000 410 393 096 666 Funt metryczna


Przelicz Carat na Funt metryczna