Centygrej -> Megarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centygrej na Megarad: 1 Centygrej [cGy] = 0,000 001 Megarad [Mrd]Przelicz Centygrej na Megarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka pochłonięta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centygrej [cGy]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megarad [Mrd]'.

Centygrej -> Megarad