Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Centymetr sześcienny: 1 Centylitr [cl] = 10 Centymetr sześcienny [cm³]


Przelicz Centylitr na Centymetr sześcienny