Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Cubic foot: 1 Centylitr [cl] = 0,000 353 146 667 214 89 Cubic foot [ft³]


Przelicz Centylitr na Cubic foot