Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Decylitr: 1 Centylitr [cl] = 0,1 Decylitr [dl]


Przelicz Centylitr na Decylitr