Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Gallon imperial: 1 Centylitr [cl] = 0,002 199 692 482 990 9 Gallon imperial [gal]


Przelicz Centylitr na Gallon imperial