Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Minim imperial: 1 Centylitr [cl] = 168,936 382 693 7 Minim imperial [min]


Przelicz Centylitr na Minim imperial