Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centylitr na Ounce fluid US: 1 Centylitr [cl] = 0,338 140 227 018 43 Ounce fluid US


Przelicz Centylitr na Ounce fluid US