Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1014 Nanometr kwadratowy [nm²]
100 000 000 Mikrometr kwadratowy [µm²]
100 Milimetr kwadratowy [mm²]
1 Centymetr kwadratowy [cm²]
0,01 Decymetr kwadratowy [dm²]
0,000 1 Metr kwadratowy [m²]
1,0×10-10 Kilometr kwadratowy [km²]
0,155 000 31 Square inch [in²]
0,001 076 391 Square foot [ft²]
0,001 076 386 7 Square foot (US) [sqft]
0,000 119 599 Square yard [yd²]
3,861 021 585 424 5×10-11 Square mile [mi²]
3,861 006 141 829 9×10-11 Square mile (US) [sqmi]
1,0×10-6 Ar [a]
6,25×10-8 Rai
1,0×10-8 Hektar [ha]
4,0×10-8 Morga metryczny
1,167 498 704 076 4×10-8 Morga południowej afryki
9,884 215 258 686 6×10-8 Rood
2,471 053 814 671 7×10-8 Acre (międzynarodowy)
2,471 043 692 253 3×10-8 Acre (US) [ac]
0,197 352 516 Circular inch [circin]
197 352,515 997 89 Circular mil
197 352,515 997 89 Circular thou
155 000,310 000 62 Square mil (US)
155 000,310 000 62 Square thou (UK)
1,0×1042 Attobarn [ab]
1,0×1039 Femtobarn [fb]
1,0×1036 Pikobarn [pb]
1,0×1033 Nanobarn [nb]
1,0×1030 Mikroarn [µb]
1,0×1027 Milibarn [mb]
1,0×1024 Barn [b]
1,0×1021 Kilobarn [kb]
1,0×1018 Megabarn [Mb]
1,0×1048 Shed
1,0×1030 Outhouse
1,0×1027 Skilodge
0,049 333 991 1 Two Inch Equivalent [TIE]
1,0×10-7 Dunam (metryczna)

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.