Centymetr słupa rtęci -> Foot of mercury

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Foot of mercury: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 0,032 808 405 021 476 Foot of mercury [ftHg]Przelicz Centymetr słupa rtęci na Foot of mercury:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr słupa rtęci [cmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot of mercury [ftHg]'.