Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Inch of mercury: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 0,393 700 782 751 18 Inch of mercury [inHg]


Przelicz Centymetr słupa rtęci na Inch of mercury