Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa rtęci na Mikrometr słupa rtęci: 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg] = 10 000 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]


Przelicz Centymetr słupa rtęci na Mikrometr słupa rtęci