Centymetr słupa wody -> Inch of water column

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr słupa wody na Inch of water column: 1 Centymetr słupa wody [cmH2O] = 0,393 700 869 593 15 Inch of water column [inH2O]Przelicz Centymetr słupa wody na Inch of water column:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr słupa wody [cmH2O]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch of water column [inH2O]'.

Centymetr słupa wody -> Inch of water column