Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr sześcienny na Centylitr: 1 Centymetr sześcienny [cm³] = 0,1 Centylitr [cl]


Przelicz Centymetr sześcienny na Centylitr