Centymetr sześcienny -> Cubic foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetr sześcienny na Cubic foot: 1 Centymetr sześcienny [cm³] = 0,000 035 314 666 721 489 Cubic foot [ft³]Przelicz Centymetr sześcienny na Cubic foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetr sześcienny [cm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot [ft³]'.

Centymetr sześcienny -> Cubic foot