Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per minute: 1 Centymetrów sześciennych na godzinę [cm³/h] = 0,000 000 588 577 778 691 48 Cubic foot per minute [cfm]


Przelicz Centymetrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per minute