Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na sekundę na Cubic inch per hour: 1 Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s] = 219,685 478 741 04 Cubic inch per hour [in³/h]


Przelicz Centymetrów sześciennych na sekundę na Cubic inch per hour