Centymetrów sześciennych na sekundę -> Gallon (fluid, US) per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na sekundę na Gallon (fluid, US) per minute: 1 Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s] = 0,015 850 323 141 489 Gallon (fluid, US) per minute [gpm]Przelicz Centymetrów sześciennych na sekundę na Gallon (fluid, US) per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.

Centymetrów sześciennych na sekundę -> Gallon (fluid, US) per minute