Centymetrów sześciennych na sekundę -> Metrów sześciennych na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centymetrów sześciennych na sekundę na Metrów sześciennych na godzinę: 1 Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s] = 0,003 6 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]Przelicz Centymetrów sześciennych na sekundę na Metrów sześciennych na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Centymetrów sześciennych na sekundę [cm³/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]'.