Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centyradian na Kąt godzinny: 1 Centyradian [crad] = 0,038 197 186 342 055 Kąt godzinny


Przelicz Centyradian na Kąt godzinny