Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Centyradian na Kąta pełnego: 1 Centyradian [crad] = 0,001 591 549 430 919 Kąta pełnego


Przelicz Centyradian na Kąta pełnego